Liikmeks astumine

Linnuhuviline, kes soovib Estbirdingu ja Rariliiniga liituda, peab selleks MTÜ Estbirdingu juhatusele e-posti teel (kontakt [at] estbirding.ee) saatma avalduse, milles avaldatakse soovi MTÜ Estbirdinguga liitumiseks ja kinnitatakse Rariliini reeglitest kinnipidamist. Avalduses tuleb ära näidata ka oma mobiiltelefoni number, mis liidetakse Rariliiniga ning e-posti aadress, mis liidetakse liikmete listiga org.estbirding@lists.ut.ee.

Liikmeks vastuvõtmise kinnitab MTÜ Estbirding juhatus, millest teavitatakse liiget e-posti teel. Rariliiniga liidetakse uus liige pärast aastamaksu tasumist, mis 2023. aastal on 15 eurot.