Linnuaasta 2022

Jälle on ümber saanud üks imeline ja kordumatu linnuaasta Eestis, mille olulisemate märksõnadena võiks välja tuua: üleminek uuele IOC-süsteemile, põnev Rarileidja võistlus, karkjalgade pesitsemine Pärnumaal ning järjekordne punajalg-pistrike suur sügisene invasioon. Kokku registreeriti aasta jooksul 302 linnuliiki ning Eesti lindude nimestik kasvas 400 liigini.

Muutused Eesti lindude nimekirjas:
Eesti Linnuharulduste Komisjon otsustas 19.12.2021 Eesti linnuliikide nimestiku koostamisel üle minna IOC-süsteemile, mille järgi on mitmed varasemad alamliigid: tundra-rabahani, mustvares, punasaba-kõnnuõgija, mongoolia-kõnnuõgija, lõuna-urvalind – omaette liigid. Uutest loodusliku päritoluga liikidest lisandusid 2012. aastal vaadeldud idahänilane, 2019. aastal kohatud ohhoota hõbekajakas ja 2021. aastal rõngastatud ida-kaelustäks.

Eesti linnuliikide nimestikust kustutati atlantise tormilind, kõnnu-väikelõoke ja lõuna-hallõgija.

Uus liik Eestile tuli aasta suurima üllatusena 01.03. Muhu saarelt, kust kohalik vaatleja Liis Keerberg leidis mustkurk-raadi, kellest saigi praegusel hetkel Eesti linnunimekirja 400. liik.

Mustkurk-raat (Prunella atrogularis). Foto: Liis Keerberg

Lisaks kohtasid Antero Lindholm ja Annika Forsten 25.04. Põõsaspea neemel Aafrika harksaba, kuid senini pole veel otsustatud, millisesse kategooriasse see rariteet liigitatakse.

Leiti kolm uut pesitsejat. Maikuu keskel vaadeldi Pärnus Audru poldril viit karkjalga, kes aga kõigile ootamatult kuu lõpupoole ennast pesitsema sättisid. Üles kasvas vähemalt kaks poega ning rändele suunduvaid linde (kuus isendit) vaadeldi 09.08. Pulgojal ning hiljem ka Lätis.

Samuti uue haudelinnuna leiti 30.05. Harjumaal Põhja-Malusi saarel lõunatirgu vähemalt 11 pesaga koloonia. Juunis-juulis vaadeldi taas Pärnumaal Audru poldril, pesa peal istuvaid ja noorlindu toitvaid habeviireid, kelle kindla pesitsemise kohta samuti senini Eestis andmed puudusid.

Põhja-Malusi saarel leiti lõunatirgu (Uria aalge) koloonia. Mai 2022. Foto: Uku Paal

Harksabade pesitsusterritooriume registreeriti üle Eesti 12, neist kolmel juhul kohati puna-harksabasid ja üheksal juhul must-harksabasid, tõsi küll, tosina paari seas leidus ka segapaare ja hübriide. Täpset arvu on raske öelda, sest mitmel pesapaigal nähti vaid üht vanalindu. Habekakul leiti vaid üks asustatud pesa, kus aga pesitsus paraku ebaõnnestus.

Teised, Eestis haruldasemad linnud, keda 2022 aastal kohati:
 • tuliparti nähti korduvalt märts-mai Tartu linnas;
 • mandariinpart 10.04. Võrumaa Nursi ja 03.09. Viljandimaa Vaibla;
 • punanokk-vart: vähemalt kuus vaatlust üle Eesti;
 • valgesilm-vart 04.05. Hiiumaa Ristna;
 • kuninghahk 04.-06.05. Hiiumaa Ristna ja 05.06. Põõsaspea;
 • prillvaeras 20.07. Põõsaspea;
 • ida-mustvaeras 20.10. Põõsaspea;
 • mustkael-pütt 05.05. Tartumaa Elistvere;
 • roosterind-tüllid 02.-05.09. Pärnumaa Pulgoja, 02.09. Tartu linn ja 18.09. Tartumaa Lahe;
 • kiripugu-rüdi 02.06. Hiiumaa Paope ja 07.-14.06. Saaremaa Koguva;
 • hallkibu: kuus vaatlust Lääne-Eestist ja Põhja-Eestist;
 • puna-veetallaja 15.-17.09. Pärnumaa Liu;
 • kõnnu-pääsujooksur 05.06. Tartumaa Aardla (Eesti 3. vaatlus);
 • karbuskajakas 13.05. Pärnumaa Kabli;
 • suuränn 25.04. Saaremaast läänes asuval merealal;
 • pikksaba-änn 08.09. Harjumaa Pärispea, 17.09. Kihnu saar ja 25.09. Põõsaspea;
 • tundrakaur: seitse vaatlust läänerannikult;
 • suula 01.05. ja 06.05. Kihnu saare lähistel;
 • väikehüüp 28.09. Tartu linn, rändel;
 • siidhaigur 16.05. Pärnumaa Kabli, 23.05. Saaremaa Sääre ja 18.06. Tartumaa Kärevere;
 • stepiviu 10.04. Põõsaspea (Eesti 5. vaatlus);
 • mustlauk-õgija 27.05. Saaremaa Üüdibe;
 • mustvares 09.04. Saaremaa Sääre;
 • tuhk-lehelind 09.10. Ruhnu saarel ja 22.-25.10. Saaremaal Säärel;
 • kuld-lehelinnu vaatlusi kogunes kümmekond, kusjuures esimest korda vaadeldi seda lindu ka sisemaal – Tartumaal Kallastel;
 • siberi-lehelind 25.09. Osmussaar (Eesti 2. vaatlus);
 • roosa kuldnokk: 12.07. Saaremaa Türju ja 11.09. Läänemaa Puise;
 • sinisaba 16.05. Tallinn, 21.-25.09. Osmussaar (2 isendit), 26.09. Lääne-Virumaa Toolse (rõngastatud) ja 15.10. Pärnumaa Kabli (rõngastatud);
 • kaelus-kärbsenäpp: neli vaatlust;
 • siseaasia must-lepalind 04.12. Kuressaare (Eesti 2. vaatlus);
 • euroopa kaelustäks: neli vaatlust;
 • nunn-kivitäks 24.10. Saaremaa Türju (Eesti 4. vaatlus);
 • männileevike: kaks isendit 26.09. Lääne-Virumaa Ojaküla;
 • vööt-käbilind 18.09. Tallinn;
 • väiketsiitsitaja 06.06. Harjumaa Aela;
 • põhjatsiitsitaja 06.09. Pärnumaa Kabli (rõngastatud).
Nunn-kivitäks (Oenanthe pleschanka). Foto: Uku Paal

Võistlused:
13. augustil, toimus Otepää looduspargis ja Otepää linnas linnuralli Estonian Open, kus osales kümme meeskonda ja võistlejaid oli Eestist, Lätist ja Saksamaalt. Ralli võitis 106 vaadeldud liigiga Eesti võistkond „RC & Co” (Mihkel Metslaid, Margus Ots, Mariliis Paal, Uku Paal, Peeter Raudsepp).
Aasta läbi toimunud võistlusest Rarileidja 2022 võttis osa 22 inimest, ning neli kõige kõvemat haruldusteotsijat olid:
1. Uku Paal 64 punkti;
2. Toomas Traagel 61 punkti;
3. Kaarel Võhandu 33 punkti;
4. Martin Piispea 32 punkti.

Rekordid:
Rekordite osas oli aasta erakordne, sest “300 klubisse” jõudis lausa neli inimest: Kaarel Võhandu, Riho Männik, Madis Karu ja Kuido Kõiv. Varem pole kunagi nii palju linnuvaatlejaid ühe aasta jooksul “300 klubisse” jõudnud. Samuti tuleb mainida, et Eestis nähtud liikide edetabeli eesotsas 90-ndatest olnud soomlaste aeg sai ümber ning tabeli etteotsa tuli esimese eestlasena Uku Paal müstilise tulemusega 350 liiki.

Naaberriigid:
Läti sai endale uue liigina kirja lannuvardi, Leedu vöötnokk-kajaka, Soome kääbuskormorani ning Rootsi kaks liiki – jalakaturpiali ja pisirüdi.

Kasutatud allikad:
www.estbirding.ee
www.tarsiger.com
www.kotkas.ee
www.eoy.ee
PlutoF andmehaldusplatform plutof.ut.ee

Head 2023. linnuaastat kõigile!

Koostasid: Maidu Kõoleht ja Maiki Must.