Liikmeks astumine

Linnuhuviline, kes soovib Estbirding’u ja Rariliiniga liituda, peab selleks MTÜ Estbirding juhatusele e-posti teel (kontakt [at] estbirding.ee) saatma avalduse, milles avaldatakse soovi MTÜ-ga Estbirding liitumiseks ja kinnitatakse Rariliini reeglitest kinnipidamist. Avalduses tuleb ära näidata ka oma mobiiltelefoni number, mis liidetakse Rariliiniga ning e-posti aadress, mis liidetakse liikmete listiga estbirding@lists.ut.ee

Liikmeks vastuvõtmise kinnitab MTÜ Estbirding juhatus, millest teavitatakse liiget e-posti teel. Rariliiniga liidetakse uus liige pärast aastamaksu tasumist, mis 2017. aastal on 15.- eurot.